Det brinner! (English below)

Eld är en stor del av upplevelsen i ett medeltida lajv. Men det torra vädret kan sätta stopp för det.

Så här startar skogsbränder:

Cigaretter

 • Glas som förstärker solstrålar i torrt gräs.
 • Eldstäder som man tror har brunnit ut som ligger och pyr flera dagar efter.
 • Stearinljus som faller
 • Facklor
 • Gnistor från en eld
 • e t c

Stark vind + eld = mycket stor risk.

Skulle en skogsbrand starta under ett Gimle lajv kommer Gimle att läggas ner och den som startade branden polisanmälas (bättre att säga till innan).

OM DU SER NÅGON SOM ANVÄNDER ELD PÅ ETT FARLIGT SÄTT – SÄG TILL.

Eldningsförbud betyder enligt myndigheterna:

Vad innebär skärpt eldningsförbud?

“Skärpt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda med öppen låga på någon plats i Uddevalla kommun. Detta inkluderar fast anordnade platser för eldning och grillning. Undantaget är användning av gasol och friluftskök samt eldning på egen trädgårdstomt om detta kan genomföras på ett betryggande sätt”

Gimle spelplats inkluderar en del hus med tillhörande tomt. På dessa platser kan Arr komma att uppföra en fast eldplats.
På offen under tak finns en fast stensatt eldplats där man kan grilla.
The council utanför medic house kanske kommer att ha en fast eldplats där NPC/Arr startar eld ibland.
Westmark tavern huset kommer kanske ha en eld.
Det kommer kanske finnas en fast eldplats i Gimleby.
På alla dessa platser kommer Arr finnas.

Värt att notera är att: Kol/bricketer är säkrare än ved.
Levande ljus får endast användas i slutna stängda lyktor.
Marschaller kommer kanske tillåtas sättas i fasta elstäder.

ALL ÖPPEN ELD MÅSTE HA EN PERSON SOM VAKTAR DEN HELA TIDEN!
(Plåt) Hink med vatten måste finnas
Ingen under 18 år får hålla på med eld.
Kasta absolut inga fimpar någonstans.

MAT
Tänk igenom vad du ska äta så att du har saker som inte behöver värmas över öppen eld.
Ett litet gasolkök i en plåthink med galler över skulle kunna vara ett IN-Lajv alternativ.

FIRE!

… is a big part of the medieval larp experience.

But if there is a draught there will be a fire ban or restrictions.
This is how wildfires start:

 • Cigarettes
 • Sunrays magnified by glass lying in dry grass.
 • Fires that one thinks has brunt out but are still slowly burning days after.
 • Candles that fall over.
 • Torches
 • Sparks from fires
 • e t c

Fire+strong wind = high risk
If a serious wildfire would start at Gimle – the Larp will be cancelled and the responsible reported to the police. Better to say this before than after.
IF YOU SEE SOMEONE USING FIRE IN AN UNSAFE WAY – ACT!
No one under the age of 18 can start or supervise a fire.
A fire must be supervised all the time.
No cigarette butts in nature – ever.
Water bucket beside every fire.

Scroll to Top