Saxion

SAXIONS

Closed – Active

The people of the Saxion kingdom have a medieval culture, transitioning from the old gods to the faith of Deomodron and as such, traces of the old faith are still present in the hearts of many. Traditionally a people of trade, Saxions live strategically on the shores of the Great Flow. Other people are dependent on the good will of Saxions to pass Honorad, their mighty capital, with their ships. In general, the people of the Saxion kingdom are fairly peaceful, and have for a long time tried their best to stay out of the Westmark intrigues and Norse conflicts. Instead, they have settled for trying to provide for their people through major trades of coffee and grain, as their fields are particularly fertile and their rural areas north of the capital are thriving. After the catastrophe, many of their lands and cities were badly damaged, but the Saxion kingdom is slowly getting back to its glory, despite recurring attacks on their borders.

Colors, costume & visual traits: Turquoise and yellow
Religion: Deomodron
IN leader: General Nocke

Expected playstyles: Trade, diplomacy, family bonds, arts

Political structure: Kingdom
Map: South of Gimle, Honorad

Saxions – vilka är vi

Vi tillhör gruppen Saxions, som är en tidig medeltida kultur någonstans i gränsen mellan vikingatid och medeltid. Vi tror på den nya och enda guden (Deomodron) men den gamla tron lever fortfarande kvar hos många. Vår huvudstad heter Honorad och ligger vid kusten långt söder om Gimle. Vi är traditionellt ett handelsfolk som bor strategiskt vid havet där en flod som korsar hela landet har sitt utlopp. Andra folk är beroende av vår välvilja för att få passera Honorad med sina handelsskepp. Vi är ett ganska fredligt folk som försökt hålla oss utanför Westmarks intrigerande och Vikingarnas konflikter och försörja oss på handel med kaffe och spannmål. Vi är generösa med våra rikliga skördar och har en stor och blomstrande landsbygd som sträcker sig norr om huvudstaden.

Vad har hänt

För fyra år sedan inträffade en naturkatastrof som förstörde vår huvudstad Honorad. En jättelik tsunami vällde in över staden och jämnade alla hus med marken. Som om inte det var nog fick vikingarna, som har sina bosättningar längre västerut längs kusten, reda på vår olycka och satte genast segel i hopp om ett stort byte. Vi var chanslösa när deras skepp nådde våra stränder. De flesta Saxions flydde norrut i hopp om skydd i Gimle. Gimleby tog emot oss och gav oss en fristad. Under Gimlebys årliga marknadsdagar för tre år sen knöt Saxions viktiga kontakter och lyckades skriva ett handelsavtal med ätten Lilja vilka lovade finansiera återuppbyggnaden av vår hamn som vi är så beroende av. Sakta kom Saxions på fötter. Vår kaffeproduktion och handel kom igång och vi fick nog med pengar för att återuppbygga huvudstaden.

Vi förlorar Saxion

Men freden blev inte lång…
Vargarna (religiösa fanatiker och ockultister) uppviglade folket öster om Honorad, och utanför vår kust låg återigen vikingarna med en flotta. Vår landsbygd blev härjad av arméer. Fälten brann och vår matförsörjning blev förstörd. Hungriga övergav folket landsbygden och tog skydd bakom Honorads höga murar, och där är vi idag. Vad blir vårt nästa drag?

Marknadsdagarna i Gimle. Under Gimles marknadsdagar i år har vi chansen att styra upp mycket som har gått fel. Vi är i akut behov av matleveranser så Saxions inte behöver svälta. Kanske kan vi hitta en grupp som kan hjälpa oss med detta. Men till vilket pris..?
Vi behöver enormt mycket pengar och resurser för att kunna ta tillbaka och bygga upp landsbygden så vi kan börja odla mat och kaffe igen. Därför behöver vi göra allt vi kan för att öka våra inkomster och få tag på guld.

Det ryktas om en ny uppfinning, en krigsmaskin, som skulle kunna ge oss ett övertag. Om vi kunde komma över ritningarna till denna maskin under marknadsdagarna skulle mycket vara vunnet.
Det ryktas även om att ett legendariskt Saxiskt vapen setts i Gimle. Det borde väl tillhöra oss?!

Hur det gick 2021

Med hjälp av våra allierade Stenkronas styrkor kunde vi befria Honorad från Vikingarnas belägring och driva härjande spillror från Vargarnas armé bort från landsbyggden och ta tillbaka Saxions land.

Vårt strategiska läge vid The great flows mynning gjorde att vi kunde förhandla oss till ett större lån, tillräckligt stort för att finansiera en uppbyggnad av allt som förstörts i kriget. Men än är det långt ifrån återställt och många familjer har splittrats och många landsbygdsbor har antingen stupat eller flytt norrut där de ibland pga hunger och fattigdom har tvingats försörja sig som rövare och banditer s.k. Shadow Rangers.

Dvärgarna besökte oss i Gimle under handelsdagarna och återgäldade en försvunnen artefakt: Det saxiska knogjärnet från den förste kungen som var känd för att slå huvet av sina motståndare med sina bara händer.

Marskalken Idun vågade i en dumdristig manöver (onykter?) stjäla en magisk stridshammare från Dangafyr-vikingarna mitt på ljusa dan framför ögonen på deras tröga vakter. Den artefakten kommer komma väl till pass inför nästa Gimleby, som hittills aldrig blivit en fredlig tillställning..

Vi har med hjälp av ny teknologi byggt en kraftigare variant av kastmaskin, Trebuchet, som försvarar Honorad mot eventuella framtida attacker.

Saxions rike är stort och det är en kamp att hålla gränserna mot vikingarna i väst och Golden Empire i öster.

Saxions general Nocke har ridit norrut med en armé på en längre kampanj tillsammans med Befälhavaren och regenten Gilbert av Stenkrona och hans styrkor för att jämna svartalvernas huvudstad med marken.

Hur det gick vet vi inte eftersom “strategispelet” legat nere ?

Saxion History

-1850 Gold mines discovered on the north side of the great flow opposite to Alatarian.

– 1800 Saxion land settled
Migrating Norse and Alatarians settle Saxion lands forming a new nation. Some exiled Clan land people, and defectants from Golden empire join.

– 1798 War of the three nations, or Saxion freedom wars
…where Saxion fights of Alatarian by forming an alliance with Norse.

– 1790 During the Alatarien-Saxion war several Alatarien Ships were lost. Later it was revealed that they mutinied and went independent. They settled in ports along the Broken spine ridge coastline that is known for bad weather and inaccessible harbors from landside. Here several clans of pirate has survived over the years. Coast of wrecks. Free Haven. City of plunder. Siren coast… are places along the coast.

-1600 Saxions discovers a new huge “star”, “the sun of the night” (the moon) can be seen from the north regions of Saxion. (This stellar body can not be seen in the south).

-1543 The civil war of Saxions where the settlers of Port of Baywater
And Rankar village fight a 3 day non stop battle on Bogland bridge. No winner emerges and after a few weeks Norse decides to surprise invade port of Baywater. The hostile Norse attack unites the Saxions under one flag and one leader (Baylon Brass Knuckles). Saxions wins thanks to a storm sinking half the Norse fleet (some whispers of the magicians of burnt island being involved).

-1533 Honorad is founded by Baylon (also known as Baylon the bald) (who had over 300 children born out of his Harem of mainly Norse slave women). Since then, any bald Saxion is called “a Baylon”.

-1253 Saxion power
…. emerges as the main power in the region, under the biggest city in the world: Honorad.

-1199  Slavery made illegal in Saxion lands.

-1170 Slavers market in Free port attacked by Saxion ships.

-1099 The birth of Westmark
The Saxion king Carubald has 5 children that ends up intriguing about the succession…. Small civil war erupts and 4 of the royal children emigrate / exiles to the west and forms the noble houses of Westmark.
Last Norse are driven out and south, back to Dangafyr peninsula.

-891-887 Plague in the whole region, mostly blond haired children are affected.

-671 Golden empire invades Saxion lands. East Anglion burnt to the ground. Golden army gets lost in an enchanted forest on the way back  and sees glimpses of small humans.
Half the Golden army succumbs to diseases and starvation after marching over the now called: Desert of bones.

-509 Starvation in the whole region after a few years of drought.

-508 Deomodron religion emerges at the island where the Temple of Modron will be built.

-201 Saxion leader converts to Deomodron.

-200 Saxion leader is assassinated by fanatic follower of “the 99”

-199 Deomodron arch bishop declares “the followers of the 99” banned in Saxion lands.

-101 Nearly a 100 Forest Rangers massacred by Norse and Saxions in a place called Trata vallu, a valley in the mountains between Saxion-Norse.

-98 Deomodron emerges as the most powerful god of all, maybe even the only god.

-22 Amber city: A rebel enclave emerges in no mans land on an island between Saxion and Golden empire (River Anglion). The island is rich with amber and a trading post as well as a liberal cultural city emerges. The culture is that of Golden empire (oriental) but the empress is considered a fraud and a dictator. Golden empire forces can do nothing since also Saxion claims this tiny island. A stalemate has emerged between the two superpowers all the while  Amber city flourishes and defectors from Golden empire flock here. Their clothing and culture is much like that in golden empire, apart from the amber stone that all citizens are wearing as a necklace.

0 The year of the catastrophe
A volcano erupts on Burnt island. A huge tsunami sweeps up the great flow,
Saxion and most ports along the north side of the great flow are devastated. Saxions loses power in the region. Ashes from the eruption cover the skies for a year and there is crop failure, starvation, plague, small wars and migration.
Parts of Norse and Saxions migrate north.
Alatarian yet again emerges as the strongest power in the region.
But few political powers can influence Gimle far in the north that remains an independent / neutral land.

Scroll to Top